با توجه به اینکه تمام محصولات موجود در فروشگاه ساخت شرکت بانی الکترونیک میباشد و تمام فروشندگان موجود در سطح کشور دستگاه ها را از همین فروشگاه تامین میکنند لذا هیچ جای نگرانی جهت اصل نبودن محصولات وجود ندارد.