مشتری گرامی شما می توانید از دو طریق اقدام به پرداخت وجه نمایید:

روش اول = پرداخت از طریق درگاه پرداخت سایت

روش دوم = واریز وجه به شماره حساب یا شماره کارت مدیر و اطلاع رسانی آن به شرکت

شماره حساب:

4110024912118

شماره شبا:

IR620140040004110024912118

شماره کارت:

6280-2313-3545-2867

به نام محمد طلعتی لطف بانک مسکن

شماره تماس:

02165591198