راهنمای خرید دیتالاگر

چگونه یک انبار دارویی را به دیتالاگر دما و رطوبت تجهیز کنیم ؟
گام اول:

تصاویر محیط سامانه کنترل و مانیتورینگ هاتول

pic2
pic3
pic1
pic8
pic7
pic5
pic6
pic9
pic4
pic10
pic12
pic11
pic2 pic3 pic1 pic8 pic7 pic5 pic6 pic9 pic4 pic10 pic12 pic11